Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν οι ομάδες οι οποίες οφείλουν χρηματικά

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, 2017 

 

   Σας παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε άμεσα τις Ποινές προς την Ένωσή μας , εν όψει της έναρξης της χειμερινής μετεγγραφικής περιόδου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 11(13) :
Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών
Άρθρο 11 : Ειδικές διατάξεις - Κυρώσεις - Αποζημίωση
13. Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, οι ομάδες οι οποίες οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις – Ε.Π.Ο.).

  • Υποσχετική: από 01.01 έως 31.01.2017
  • Μετεγγραφή:01.01 έως 31.01.2017
  • Επανεγγραφή:  από 01.01. έως 28.02.2017
  • Πρώτη εγγραφή: από 01.07.2016 έως 30.04.2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.