ΕΠΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ !!!Ποινές Αης και Βης Ερασιτεχνικης κατηγοριας


Η Επιτροπή Λαμβάνοντας  υπόψιν τα  σχετικά φύλλα αγώνων της Αης και Βης Κατηγ της 14,15-12-2013 επιβάλλει τις παρακάτω ποινές. 
Α΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΑΡΙΘ.ΠΡ.24/19-12-13     ΗΜΕΡ. 14/12/14          13η ΑΓΩΝ.
1.Ποινή αποκλεισμού μιάς  (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον Ποδ/στή ΛΙΑΣΚΟ Π αρ.δελ.1176867 του Ποδ/κού Συλλόγου ΔΟΞΑ ΩΡΩ.(Αρθρο 10 παρ 1α)
2.Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο δέκα   (10) Ε στον Ποδ/στή ΠΑΠΠΑ Σ. αρ.δελ.1152634 του Ποδ/κού Συλλόγου ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΥ .(Αρθρο 10 παρ 1α)
3.Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας (Αρθρο 10 παρ 1α)και πρόστιμο δέκα (10)  Ε στον Ποδ/στή ΚΑΤΣΑΝΟ Δ. αρ.δελ.1177082 του ποδ/κού Συλλόγου ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΛΟΥΡΟΥ.
Β΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄. ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡ.24/19-12-13  ΗΜΕΡ.15/12/13    9η ΑΓΩΝ.
1.Ποινή αποκλεισμού  τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών (Αρθρο 10 παρ 1δ)και πρόστιμο σαράντα (40) Ε  στον Ποδ/στή ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. αρ.δελ.1236916 του Ποδ/κού Συλλόγου  ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ.
2.Ποινή αποκλεισμού μιάς  (1) αγωνιστικής ημέρας  (αρθρο 10 παρ 1α)και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στή ΣΚΛΗΡΟ Ν. αρ.δελ.1245444 του ποδ/κού Συλλόγου ΑΕΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟ ΜΑΡ.
3.Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας (Αρθρο 10 παρ 1α) και πρόστιμο δέκα  (10) Ε στον ποδ/στή ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Δ. αρ. δελ. 1258691 του Ποδ/κού Συλλόγου ΑΕΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡ.
4.Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας (Αρθρο 10 παρ 1α) και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στή ΣΟΛΔΑΤΟ Π. αρ.δελ. 1222655  του Ποδ/κού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚ.
Β΄. ΟΜΙΛΟΣ 11η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ημερ.14,15-12-13
1.Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας (Αρθρο 10 παρ 1α ι)   και πρόστιμο δέκα (10) ε στον ποδ/στή ΠΑΛΛΗ Ε. αρ.δελ.428779  του Ποδ/κού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ ΑΓΙΑ(Αρθρο 10 παρ 1α)
2.Ποινή απολεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας (Αρθρο 10 παρ 1α)και πρόστιμο δέκα (10)Ε στον ποδ/στή ΔΕΣΥΛΛΑ Γ. αρ. 1351222 του Ποδ/κού Συλλόγου ΑΣΤΕΡΑ ΑΝΘΟΥΣΑ .
3.Ποινή αποκλεισμού μιάς  (1) αγωνιστικής ημέρας (Αρθρο 10 παρ 1α) και πρόστιμο δέκα  (10) ε στον ποδ/στή ΔΗΜΟΛΙΑΤΗ Δ. αρ.δελ. 1395755 του Ποδ/κού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.