Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Δημοτικό γήπεδο στο Δ.Δ. Βουβοποτάμου

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Δημοτικό γήπεδο στο Δ.Δ. Βουβοποτάμου 

 

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Δημοτικό γήπεδο στο Δ.Δ. Βουβοποτάμου του Δήμου Πάργας
Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Δημοτικό γήπεδο στο Δ.Δ. Βουβοποτάμου του Δήμου Πάργας
Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Δημοτικό Γήπεδο στο Δ.Δ. Βουβοποτάμου.
Οι εργασίες αφορούν σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας στις 11 Απριλίου του 21017 :
1. Μεταφορά υλικών  για την διόρθωση των κλίσεων του αγωνιστικού χώρου
2.Εκσκαφή ορυγμάτων για την τοποθέτηση σωλήνων αποστράγγισης.
3.Εκσκαφή ορυγμάτων περιμετρικά του γηπέδου για την απορροή των όμβριων υδάτων .
4.Μεταφορά φυτοχώματος για την σπορά φυσικού χόρτου.
Για τις παραπάνω εργασίες υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017  με το Τελικό Σύνολο να ανέρχεται  στις  6.330,94 ευρω.
Το έργο έχει δοθεί σε εργολήπτη δημοσίων έργων  με απευθείας ανάθεση.Από το Blogger.