ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ-ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ-ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.

   Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 14,παρ.6 των Διατάξεων Εφαρ. Κανον. για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές, παράρτημα β΄ στο οποίο αναφέρεται ότι μετά τις 24:00 της καταληκτικής ημερομηνίας της περιόδου Αποδεσμεύσεων και Υποσχετικών που λήγουν τις 31 Ιουλίου 2014, η αποστολή είναι εκπρόθεσμη.
   Σας παρακαλούμε η κατάθεση των αιτήσεων να γίνει στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας έως και την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.