EΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ !!! Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ ΞΗ Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α ΤΟ Σ


                Η ΄Ενωση  Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας θέλοντας να συμβάλλει στην διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών  που θα συνδιάζουν την αθλητική ικανότητα και τη σωματική ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά και την ικανοποίηση της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς χώρους και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Α.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Αγώνες Πρωταθλήματος Παιδικής Κατηγορίας μεταξύ Ποδοσφαιρικών Σωματείων της δύναμης της. Η Διεξαγωγή των αγώνων θα γίνεται με τους όρους που ακολουθούν που παίρνουν υπόψη τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων και Παιδιάς αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αγώνων και των αθλητών (ηλικία σωματική διάπλαση κ.λ.π.) που συγκροτούν τις ομάδες.
ΑΡΘΡΟ 1ο.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμης της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ  και μόνο αυτά.
2.Οι Ποδ/στές που θ αγωνισθούν θα πρέπει να έχουν γεννηθεί το έτος 1999 και μετά.
3.Κάθε αθλητής θα αγωνίζεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας που κατέχει .
ΑΡΘΡΟ 2ο.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
Τα Σωματεία πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι 06/12/2013.
Η Ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος και ο Τρόπος διεξαγωγής του θα γνωστοποιηθούν με το Πρόγραμμα των αγώνων που θα εκδόσει η ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ αφού συγκεντρώσει όλες τις δηλώσεις συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 3ο.ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα γίνονται ημέρες Σάββατο  Κυριακή και  ,Τετάρτη. ΄Όλα τα γήπεδα τίθενται στη διάθεση της ΄Ένωσης για τους αγώνες του Πρωταθλήματος.
ΑΡΘΡΟ 4ο.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Α. Η Διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των 35΄ με ανάπαυλα 15΄.
Β. Κάθε  ομάδα έχει δικαίωμα  να δηλώσει στο φύλλο αγώνος (18) το πολύ ποδ/στές. Αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλη την διάρκεια του αγώνα μέχρι πέντε (5) ποδ/στές.
Γ .Κάθε ομάδα οφείλει να έρχεται στο γήπεδο μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγωνα.
Δ. Αγώνας που αναβάλλεται  ή διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών θα γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζει η  ΕΠΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Ε. Σωματείο  που δεν θα κατέλθει να αγωνισθεί σε δύο αγώνες χωρίς να υπάρχει λόγος ανώτερης βίας θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέληση του και δεν μπορεί να επανέλθει στους αγώνες .
ΣΤ. Ποδ/στής  που αποβάλλεται θα αναγράφεται στο Φ.Α.  και θα τιμωρείται με αποκλεισμό  από τους επόμενους αγώνες ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Ζ. Τριμελής  Επιτροπή –υπεύθυνοι των Σωματείων που θα δηλωθούν στην αρχική δήλωση συμμετοχής τους θα είναι και υπεύθυνοι  για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει βέβαια η δική τους  συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φιλάθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων. Θα
έχουν  Δε  αναλογικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τους παρατηρητές  των αγώνων.
Στο Φ.  Α . θα αναγράφονται από δύο υπεύθυνοι για κάθε σωματείο.
Η. Την καταλληλότητα  ή μη του γηπέδου κρίνει αποκλειστικά και μόνο ο διαιτητής του αγώνα.
Θ. Για κάθε  αγώνα θα συντάσσεται ΦΑ και θα υπογράφουν υποχρεωτικά οι αρχηγοί των ομάδων.
Ι. Οι ομάδες  που αγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που έχουν δηλώσει. Η συνηθισμένη  στολή για κάθε ποδ/στη αποτελείται από μια φανέλλα, παντελονάκι, και παπούτσια (ποδοσφαιρικά η λαστιχένια).
Κ. Σε περίπτωση που ποδ/στες  ,παράγοντες οπαδοι κ.λ.π. διαγωνιζομένων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι ομάδες τους θα τιμωρούνται με κυρώσεις μέχρι αποκλεισμού από τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος.
Λ. Η παρακολούθηση των αγώνων από φιλάθλους θα είναι δωρεά.
ΑΡΘΡΟ 5ο.ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.
Με μέριμνα της ΕΠΣ θα ορίζονται επίσημοι διαιτητές από την ΕΔ/ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ βοηθοί δυο φίλαθλοι κοινής αποδοχής θα εφαρμόζονται όλοι οι προβλεπόμενοι Κανονισμοί Διαιτησίας .Τα έξοδα Διαιτησίας θα  βαρύνουν την γηπεδούχο Ομάδα τα οποία έξοδα θα αφορούν μόνο στην μετακίνηση  των διαιτητών και σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τα 30 Ε.
ΑΡΘΡΟ 6ο.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ.
Κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμούς  ποδ/στών της .Η Ύπαρξη Γιατρού είναι υποχρεωτική με ευθύνη του Γηπεδούχου Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 7ο.ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν έπαθλα για τη συμμετοχή μαθητές –ποδ/στές. Οι απονομές  θα γίνουν σε ειδική τελετή και θα επιβεβαιώνει την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι αθλητές και οι υπεύθυνοι των ομάδων στη διάρκεια του Πρωταθλήματος.
ΑΡΘΡΟ 8ο.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τα έξοδα μετακίνησης των σωματείων βαρύνουν τα ίδια τα σωματεία και τυχόν ποσό που θα δοθεί από την ΕΠΟ θα διανέμεται στα σωματεία .Περσινή Επιχορήγηση δεν έχει δοθεί.
ΑΡΘΡΟ 9ο.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται στα παραπάνω άρθρα θα  λύνεται με απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΣ που θα είναι και η μόνη υπεύθυνη  για την διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων αυτών. Το Διοικητικό  Συμβούλιο της ΕΠΣ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της Προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των αγώνων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ             Β.ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ  Δ.ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.