ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ !!! ΠΟΙΝΕΣ Α΄. και Β'.. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 02,03,11/2013

ΠΟΙΝΕΣ Α΄. και Β'.. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 02,03,11/2013

ΠΟΙΝΕΣ Α΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Α΄.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΗΜΕΡ.02/11/13     ΑΠΟΦ.17/07/11/13
1.Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας ( Αρθρο 10 παρ 1α Ι )και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Γ .αρ.δελ 568583  του Ποδ/κού Συλλόγου ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ.
2.Ποινή αποκλεισμού δυο (2) αγωνιστικών ημερών (Αρθρο 10 παρ 1β )και πρόστιμο είκοσι(20)Ε στον ποδ/στή ΣΕΡΒΟ Κ.αρ.δελ.1299955 του Ποδ/κού Συλλόγου ΕΛΠΙΔΕΣ ΟΔ.
3.Ποινή αποκλεισμού μιάς (1) αγωνιστικής ημέρας (Αρθρο 10 παρ 1α Ι )και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στή Δασκαλάκη Γ. αρ.δελ.1207573  του Ποδ/κού Συλλόγου ΕΛΠΙΔΕΣ ΟΔ.
ΠΟΙΝΕΣ Β'. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Α΄. και  Β΄. ΟΜΙΛΟΥ
 Α΄. ΟΜΙΛΟΣ                        3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ        ΗΜΕΡ. 03/11/13      ΑΠΟΦ.17/07-11-13
1.Ποινή αποκλεισμού έξι (6) αγωνιστικών ημερών (Αρθρο 10 παρ 1δ Ι και παρ.3 )και πρόστιμο εξήντα(60) Ε στον Ποδστή ΖΑΒΙΤΣΑΝΟ Ν. αρ.δελ.1136288  του ποδ/κού Συλλόγου ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
2.Ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4)  αγωνιστικών ημερών (Αρθρο 10 παρ 1δ Ι)και πρόστιμο σαράντα (40) Ε στον ποδ/στή ΒΕΡΓΙΝΗ Ν. αρ.δελ.385863 του ποδ/κού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚ.
3.Ποινή αποκλεισμού μιάς(1) αγωνιστικής ημέρας (Αρθρο 10παρ 1αΙ) και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στή ΒΕΡΓΙΝΗ Ι. αρ.δελ.1269901 του ποδ/κού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚ.
Β΄. ΟΜΙΛΟΣ                   5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΗΜΕΡ.03/11/13        ΑΠΟΦ.17/07-11-13
1.Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας (Αρθρο 10 παρ 1α Ι ) και πρόστιμο δέκα (10) Ε στον ποδ/στή ΔΗΜΟΛΙΑΤΗ Δ. αρ. δελ. 1395755 του ποδ/κού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ.
Ημερομηνία εξόφληση των Ποινών μέχρι 06/12/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.